contact

contact us

CONTACT US

contact us

CONTACT US

Suzhou Weitong East Precision Injection Co., Ltd.

Suzhou Industrial Park Weifu Precision Machinery Co., Ltd.


Address: No. 25 Huashihu Road, Yangcheng Lake Technology Industrial Park, Xiangcheng District, Suzhou
Address: No.25, huashihu Road, Yangchenghu science and Technology Industrial Park, Xiangcheng Zone, Suzhou, Jiangsu Province, China
Phone: 0086-512-62527999
Tel: 0 (86) 015 62527999
Email: zxd@az2112.com